Firmy s akciemi na trhu budou muset mít zásady odměňování

Společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují na burzách, budou muset vypracovat zásady odměňování členů volených orgánů firmy a zveřejňovat zprávy o odměnách jednotlivých členů orgánů společnosti. Tuto povinnost jim ukládá změna zákona, která vstupuje v účinnost v úterý. Z přechodných ustanovení ale vyplývá, že představenstva nebo správní rady firem budou valné hromadě předkládat politiku odměňování až od příštího roku.

Změna zákonů, kterou letos schválil Parlament, má podpořit výkon práv akcionářů. Vychází z evropské směrnice, jejímž cílem je podle vlády zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Pokud vedení firmy nepředloží valné hromadě ke schválení politiku odměňování, potom budou členové představenstva nebo správní rady vykonávat svoje funkce bezplatně. Politiku odměňování bude vedení předkládat ke schválení při každé její podstatné změně nebo alespoň nejméně jednou za čtyři roky. Pokud ji valná hromada schválí, bude ji muset firma zveřejnit na svých webových stránkách a ponechat ji tam po celou dobu, co ji bude uplatňovat.

Politika odměňování bude muset obsahovat například všechny informace o pevných i pohyblivých složkách odměn. Bude muset být srozumitelná.

Firmy také budou muset vypracovat přehlednou a srozumitelnou zprávu o všech odměnách, které získali členové představenstva, dozorčí rady, správní rady nebo například statutární ředitel. Zprávu předloží vedení firmy ke schválení valné hromadě. Bez ohledu na to, zda ji valná hromada schválí, bude ji muset firma zveřejnit na internetu.

Nové pravidlo se setkalo ve Sněmovně s kritikou. Například podle ODS je to podpora závisti. Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) však navrhovaná úprava posiluje roli akcionářů při určování výše odměn osob ve vedoucím postavení a zvyšuje transparentnost odměňování těchto osob v případě subjektů veřejného zájmu.

Zanechat komentář

Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

SOUVISEJÍCÍ