Kukuřice (CORN)

Kukuřice je v mnoha ohledech v současné době nenahraditelnou plodinou,
která má daleko širší využití, než jen pouze na domácí popcorn.

Jedním z nejdůležitějších využití je nezastupitelná role této komodity ve výrobě
ethanolu, který se používá jako příměs do pohonných hmot. Tak vzniká korelace
mezi cenou ropy a kukuřice. Při rostoucích cenách ropy má tendenci růst i cena
kukuřice, protože se zvyšuje množství příměsí, které se do paliv přidávají, aby se
výrobcům snížila jejich cena. (investopedia.com)

V současnosti se také dostává do popředí využití kukuřičného škrobu jako
alternativy k plastům. Tento materiál je totiž velmi odolný, ale současně
biologicky odbouratelný. Vzhledem k rostoucímu tlaku na nahrazení
jednorázových plastů a možnosti využití škrobu jako materiálu, který je
vedlejším produktem při výrobě jiných produktů z kukuřice, lze očekávat
do budoucna růst poptávky po něm a tím pádem i po kukuřici samotné. Detaily
k tomuto postupu mimo jiné lze dohledat například v tzv. zeleném údělu EU.

Nejaktuálnějším důvodem rostoucí ceny je však obchodní dohoda mezi Čínou a
USA, kdy se Čína zavázala odebírat větší množství zemědělských produktů z USA
než dosud. Tato naděje roste s předvolebními průzkumy, které favorizují
v prezidentských volbách Bidena před Trumpem. Biden je totiž obchodu s Čínou
daleko více nakloněn než Trump.

Závěrem lze už pouze konstatovat, že nedávné masivní záplavy v Číně vedly
k ohrožení úrody čínské kukuřice. To v kombinaci s obchodní dohodou mezi USA
a Čínou ještě posiluje nutnost zvýšeného odběru, který Čína projevila.

V souhrnu je tedy možné považovat kukuřici za plodinu, která má před sebou
značný prostor pro další růst ceny, a to dokonce z několika různých důvodů.

Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

SOUVISEJÍCÍ