Arktický mráz v USA může zvednout ceny ovoce

V současné době se teploty v USA pohybují v oblastech jako je Texas poblíž minim, která byla naposledy dosažena v roce 1989. To vede k velkému poškození ovocných stromů a jejich plodů, kdy nebylo možné sklidit část úrody. Ta v současné době doslova mrzne na stromech a pěstitelé tak očekávají ztráty.

Podobná situace se objevuje i u dalšího ovoce. Stromy byly na začátku svého vegetačního cyklu a mnoho z nich je v současné době silně poškozeno mrazy.

V neposlední řadě je potřeba brát v potaz i to, že jediným způsobem, jak v současné době zabránit mrznutí stromů je jejich prakticky nepřetržité kropení vodou, aby se zabránilo vzniku ledové krusty. I bez přihlédnutí k ceně takového postupu, jde v současné době o extrémně drahou variantu, protože díky omezení těžby ropy a plynu v permské pánvi, došlo v Texasu k růstu ceny elektrického proudu až o 10 000 %.

Podle serveru natgasweather.com se očekává, že současné počasí přetrvá až do středy příštího týdne a tím pádem se cena udržovacích opatření nebo ztráty části úrody, přenese na finální cenu plodin a dalších produktů z nich následně vyráběných.

Exemplárním případem by mohl být právě koncentrát pomerančového džusu, který se nachází poblíž velmi silného supportu na hranici 105,8 USD. Jak můžeme vidět v níže uvedeném grafu, tak pod touto hladinou se cena za posledních pět let pohybovala pouze mezi lety 2019 a 2020, kdy se vytvořila dlouhodobá minima.

V neposlední řadě je třeba mít na paměti to, že pomerančový džus v posledním době zaznamenal strmý propad ceny, který byl mimo jiné dán obavou o obsah cukru a změnou paradigmatu co se týče důležitosti snídaně, ke které neodmyslitelně patří. Díky pandemii COVID-19 se ovšem mnoho lidí snaží získat co nejvíce vitamínů, a právě těch je pomerančový džus skvělým poskytovatelem.

V souhrnu tedy můžeme říci, že současné nízké ceny této komodity, poškození části úrody mrazem posledních dní, slabá nabídka sezonních pracovníků způsobená pandemií a možná změna v uvažování spotřebitelů, vytváří skvělé pozadí pro růst ceny této komodity.

Zdroj: finviz.com)

Ing. David Jukl
Asset Manager
Mercurius Pro, o.c.p., a. s.

Zanechat komentář

Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

SOUVISEJÍCÍ