Celý svět směřuje k obnovitelným zdrojům energie. Zde máte 3 společnosti, které ji dodávají

Akcie čisté energie jsou nyní v kurzu, protože vítr, sluneční energie, skladování energie a vodík se nyní stávají největšími růstovými segmenty v energetickém průmyslu. A investoři se mohou do tohoto boomu zapojit mnoha způsoby.

SunPower (NASDAQ: SPWR) podniká v oblasti montáže solárních panelů na střechy a připojování systémů skladování energie, zatímco Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP) investuje miliardy do čistých energetických elektráren a Hannon Armstrong (NYSE: HASI) financuje do zlepšení účinnosti větrných farem. A proto se dnes jedná o tři skvělé akcie čisté energie.

SunPower

SunPower je jedním z lídrů na trhu v oblasti střešních solárních panelů. Vzhledem k tomu, že více domácností a podniků využívá solární energii, měl by to být jeden z obnovitelných zdrojů energie, který je schopen dlouhodobě růst.

Podíváme-li se na konec posledního čtvrtletí, SunPower měl v rozvaze čistý dluh ve výši 285 milionů USD, akcie Enphase Energy ve výši 511 milionů USD a čistou zadrženou hodnotu solárních projektů ve výši 211 milionů USD. Zadržená hodnota je odhad současné hodnoty všech budoucích peněžních toků ze smluvních solárních projektů minus dluh, který není v rozvaze správně zohledněn. Celkově je v rozvaze čistá kladná hodnota 437 milionů USD, přičemž jsou zohledněna všechna tato aktiva a dluh.

To je pevný základ, na kterém lze stavět a společnost SunPower očekává, že rychle poroste. Očekává se, že růst tržeb v roce 2021 bude 35 % a EBITDA se ztrojnásobí ze 40,1 milionu USD v roce 2020. Predikuje se také 40% růst v roce 2022.

Dnes už se jedná o společnost zaměřenou na komplexní řešení pro obnovitelné zdroje energie a nikoli jen výrobu solárních panelů, takže si myslíme, že budoucnost vypadá pro tuto akcii růžově.

Brookfield Renewable Partners

Jednou z nejdůslednějších společností zabývajících se obnovitelnou energií na světě je Brookfield Renewable Partners. Je vlastníkem větrných, solárních, vodních aktiv a již více než dvě desetiletí trvale vyplácí dividendy.

Základem společnosti Brookfield Renewable Partners jsou již dlouho vodní elektrárny, ale v posledních několika letech přidala i větrnou a solární energii.

Vedení tvrdí, že „jejím investičním cílem je dosáhnout dlouhodobých ročních celkových výnosů ve výši 12–15 %, včetně ročního zvýšení distribuce o 5–9 % v důsledku organického růstu peněžních toků a rozvoje projektu.“ Od roku 1999 společnost zvýšila dividendu o 6 % ročně na složeném základě. S dividendovým výnosem 4,6 % se jedná o akcie s relativně vysokým výnosem a spoustou příležitostí k růstu.

Hannon Armstrong

Jednou z nejunikátnějších společností v oblasti obnovitelné energie je dnes Hannon Armstrong. Společnost financuje vše od půdy pod větrnými turbínami až po zlepšení účinnosti ve vládních budovách. A právě tato flexibilita je součástí úspěchu společnosti.

Výsledky mohou být nestálé, ale příjmy a dividendy za poslední desetiletí neustále rostly. To je důkaz dlouhodobých výnosů společnosti z investic do projektů obnovitelné energie.

Hannon Armstrong nemá nejvyšší dividendový výnos (2,5 %), ale má větší flexibilitu než většina společností zabývajících se obnovitelnou energií, aby investoval tam, kde jsou nejlepší výnosy. Takto společnost našla nové a inovativní způsoby, jak investovat se solidními výnosy a relativně nízkým rizikem. Jak obnovitelná energie poroste, Hannon Armstrong bude pravděpodobně hrát klíčovou roli v úspěchu tohoto odvětví.

 

Zanechat komentář

Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

SOUVISEJÍCÍ