Společnost BioNTech: dlouhodobá ochrana, stejně jako u softwarového antiviru v notebooku

S více než 450 miliony dávek BNT162b2 dodaných do 91 zemí nebo teritorií po celém světě k 6. květnu 2021 a dohodami na více než 1,8 miliardy dávek v letošním roce a dalšími na období 2022 a dále vypadá budoucnost společnosti BioNTech (NASDAQ:BNTX) jasně.

Společnost také 31. května oznámila výsledky za první čtvrtletí, což byla událost ostře sledovaná investory, kteří do společnosti vložili svou důvěru a byli za svou trpělivost odměněni.

Vzhledem k tomu, že cena akcií za poslední rok vzrostla o téměř 375 %, je však důležité posoudit cestu růstu ve světle mutací COVID.

Tyto mutace vedly ke vzniku variant.

Varianty

Ve vysoce dynamickém infekčním prostředí společnosti Pfizer (NYSE:PFE) a BioNTech navrhly potřebu posilovací dávky COVID-19, pokud by mělo být přijato schéma očkování proti sezónní chřipce.

Mezitím studie Public Health England (PHE) provedená v období duben-květen a publikovaná v časopise Livemint zjistila, že vakcína Pfizer-BioNTech je 88 % účinná proti symptomatickému onemocnění variantou B.1.617.2 (kmen Delta z Indie), a to 2 týdny po druhé dávce.

Studie zabývající se účinností vakcíny proti symptomatickým onemocněním z indické varianty je po 2 dávkách podobná ve srovnání s variantou B.1.1.7 převládající ve Velké Británii a autoři očekávají ještě vyšší úroveň účinnosti proti hospitalizaci a úmrtí.

Pokud jde o konkurenční společnost AstraZeneca (NASDAQ:AZN), 2 dávky její vakcíny byly méně účinné, a to 60 % proti symptomatickým onemocněním z indické varianty. Obě vakcíny byly účinnější proti britské variantě.

Rozdíl v účinnosti vakcín po 2 dávkách lze vysvětlit tím, že zavedení druhých dávek vakcíny AstraZeneca bylo později než u vakcíny BioNTech. Navíc v době studie nebyl k dispozici dostatečný počet případů a období sledování, aby bylo možné odhadnout účinnost vakcíny proti závažným následkům indické varianty. Tato problematika se řeší průběžně.

Jiná studie dospěla k závěru, že protilátky vytvořené vakcínami jsou proti těmto variantám poněkud oslabené, ale ne natolik, aby to mělo velký vliv na ochranu poskytovanou vakcínami. Opatrnější vědci jsou sice přesvědčeni, že současné vakcíny poskytnou ochranu proti dosud zjištěným variantám, ale raději počkají, až údaje potvrdí reálné scénáře.

Jiní nevylučují, že se v budoucnu objeví odolnější varianty, které nebudou ovlivněny protilátkami vytvořenými v rámci imunitní odpovědi. V hledání léku rychle postupují i konkurenti pracující na dalších vakcínách. V důsledku toho hrozí, že se objeví nová varianta, proti níž vakcína společnosti BioNTech vykáže menší účinnost. Pak by mohly být zpochybněny objednávky vakcíny na rok 2022.

V tomto případě je však biotechnologická společnost připravena se přizpůsobit a jedná se zdravotnickými orgány, aby posoudila, jaké by byly předpoklady a termíny, pokud by bylo nutné nasadit jinou verzi vakcíny. Lze zde najít analogii s antivirovým softwarem, který chrání něčí notebook, který je zastaralý a musí být aktualizován.

V tomto ohledu je jednou z výhod techniky mRNA to, že umožňuje reaktivitu, a tím i vytvoření nové verze přibližně do šesti týdnů. Ale s ohledem na studie a schvalování regulačními orgány by trvalo ještě několik týdnů nebo měsíců, než by byla vakcína uvolněna.

Finanční údaje

Celkové tržby za tři měsíce končící v březnu činily 2 048,4 milionu eur (2,49 miliardy Kč) ve srovnání s 27,7 milionu eur za první čtvrtletí roku 2020, což představuje nárůst tržeb o 7 295 %.

Pro srovnání, u společnosti Moderna (NASDAQ:MRNA), která rovněž využívá technologii mRNA k výrobě očkovacích látek COVID, činily celkové tržby za 1. čtvrtletí 2021 1,9 miliardy USD oproti 8 milionům USD za stejné období roku 2020, což představuje nárůst o 23 650 %.

Zatímco americká společnost vykázala mnohem vyšší růst, její nižší celkový údaj o tržbách ve výši 1,9 miliardy USD lze vysvětlit tím, že její očkovací látka byla schválena až po svém německém protějšku, a to jak v USA, tak v Evropě. Existuje však ještě jeden důvod, který se týká schopnosti společnosti BioNTech navázat silné partnerství s americkou nadnárodní farmaceutickou korporací Pfizer.

Díky tomu mohli partneři rychle zvýšit dodávky vakcín po celém světě. Na základě dohod o spolupráci byla mezi společnosti BioNTech, Pfizer a Fosun (OTCPK:FOSUY) rozdělena území na základě marketingových a distribučních práv.

Není překvapením, že lví podíl komerčních příjmů společnosti BioNTech (1 751,9 milionu EUR) tvořil podíl na hrubém zisku z prodeje vakcín na územích společnosti Pfizer. Kromě toho byla získána částka 199,8 milionu EUR sestávající z přímého prodeje vakcíny COVID-19 zákazníkům na území společnosti BioNTech a 63,9 milionu EUR prostřednictvím partnerů pro spolupráci.

Pokud jde o výsledek hospodaření, náklady na prodej činily 233,1 milionu EUR, přičemž náklady na výzkum a vývoj činily 216,2 milionu EUR. Všeobecné a administrativní náklady činily 38,9 milionu EUR. Kč, které byly způsobeny především nárůstem počtu zaměstnanců. Čistý zisk činil 1 128,1 milionu eur, zatímco ve 3. čtvrtletí 2020 byla čistá ztráta 53,4 milionu eur. A konečně, k 31. březnu 2021 byla k dispozici hotovost ve výši 891,5 milionu eur.

Nyní, s ohledem na dohody na miliardy dávek pro letošní rok, rok 2022 a 2023, je důležité posoudit výrobní kapacitu.

V současné době pochází většina výroby z Kalamazoo v USA a Puurs v Belgii (pro Evropu). Biotechnologická společnost se také spoléhá na podporu společností Novartis (NVS) a Sanofi (SNY) při plnění a dokončovacích pracích a na smluvního výrobce Delpharm.

Navíc celoroční cílová kapacita pro rok 2021 nyní činí 3 miliardy dávek a více než 3 miliardy dávek pro rok 2022. K tomuto účelu slouží výrobní závod na vakcínu COVID-19 v německém Marburgu, který je jedním z největších závodů na výrobu mRNA vakcín a který zahájil provoz v dubnu 2021.

V dalším pokračování je na rok 2023 naplánováno zřízení první regionální centrály pro jihovýchodní Asii v Singapuru a nedávno došlo k dohodě se společností Fosun o založení společného podniku 50/50 pro výrobu v pevninské Číně, která je však podmíněna získáním povolení pro BNT162b2 v této zemi.

Ocenění a klíčové závěry

Pro investory, kteří sledují tuto biotechnologickou společnost, je také diverzifikovaná s bohatou přípravou v oblasti pokročilého melanomu, kolorektálního karcinomu a zhoubných solidních nádorů. Během zbytku roku 2021 očekává nejméně čtyři aktualizace údajů z probíhajících klinických studií, nejprve pro randomizovanou studii fáze 2 ve spolupráci se společností Regeneron (NASDAQ: REGN) pro BNT111. Kromě toho je zapojena do další studie fáze 2 pro BNT113 v kombinaci s pembrolizumabem jako léčbu první linie u pacientů s neresekovatelným recidivujícím nebo metastazujícím HPV16+.

Stručně řečeno, cílem této práce není vyčerpávající popis bohatého portfolia život zachraňujících terapií, ale spíše ukázat, že biotechnologie zůstává dlouhodobě diverzifikovanou hrou, a to i v nejhorším případě, že by se příjmy COVID z nějakého důvodu vypařily.

V současné době tomu tak zdaleka není a zdá se, že trh společnosti BioNTech se rozšiřuje.

Zaprvé, její lék by se mohl brzy dostat do Indie, kde společnost v současné době jedná s indickou vládou o získání povolení k mimořádnému použití její vakcíny.

Zadruhé, studie nedávno zjistila, že její vakcína má příznivý bezpečnostní profil u dětí ve věku 12 až 15 let a vyvolává větší imunitní odpověď proti COVID-19. Nyní patří USA, Chile, Kanada, Japonsko a Itálie mezi země, které vakcínu schválily pro dospívající starší 12 let. Na vrcholu jsou očkovací centra v USA, která se již od poloviny května otevřela dospívajícím starším 12 let.

Co se týče ocenění, trh přisoudil společnosti Moderna vyšší násobek klouzavého poměru ceny k tržbám, což se zdá být logické vzhledem k jejímu potenciálu vyššího růstu.

Nicméně výhled tržeb pro rok 2021 činí u společnosti BioNTech 26 miliard USD oproti 19,2 miliardy USD u společnosti Moderna. Společnost BioNTech se tak jeví jako podhodnocená.

Když odhlédneme od paradigmatu srovnávání s ostatními a vrátíme se k analogii, kterou jsem uvedl dříve, s ochranou proti virům na počítačích, vypadá to, že BioNTech díky schopnosti získat schválení pro mimořádné použití od FDA dříve než všichni ostatní, bude schopen mnohem rychleji odvozovat nové verze své vakcíny pro boj s variantami, stejně jako Zscaler (ZS) se svým Client Connector 3.4 pro boj s novými hrozbami malwaru.

Za tímto účelem již biotechnologická společnost zahájila proces žádosti o plné schválení, což jí umožní zůstat na trhu, jakmile pandemie skončí a USA již nebudou považovány za zemi s mimořádnou situací.

Při pohledu z tohoto úhlu pohledu by se hodnota akcií mohla zdvojnásobit, pokud se použije 40násobný násobek ceny k tržbám.

Přesto je zapotřebí jistá dávka realismu

V této souvislosti, uprostřed omezení dodávek a vzácných vedlejších účinků spojených s mRNA vakcínami COVID-19, některé země povolily používání různých kombinací koronavirových očkovacích látek, což by znamenalo větší využívání levnějších vakcín na bázi proteinů.

Také s tím, jak se očkuje více lidí a dosahuje se stádové imunity, mohou být někteří v pokušení vyhýbat se cestám do očkovacích center.

Problémem by se navíc mohla stát i kapacita při zvýšení počtu dávek ze 450 milionů na 1,8 miliardy v tak krátkém období.

Ve světle výše uvedeného a lepšího ukazatele ziskovosti na expandujícím trhu má cena akcií společnosti BioNTech stále potenciál posunout se výše, k úrovni 290-300 USD, pokud jí bude přidělen násobek ceny k tržbám ve výši pouhých 25x, což se zdá být realističtější. Akcie by se měla vyvíjet volatilně, velmi náchylná na momentum vyvolané zprávami, jako je tomu u všech biotechnologických společností.

Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

SOUVISEJÍCÍ