Dodavatelský řetězec lithia ohrožuje geopolitické napětí mezi Východem a Západem

Geopolitická rizika a napětí mezi USA a Čínou ohrožují globální dodavatelský řetězec lithia, uvádí nová zpráva Fitch Solutions Country Risk & Industry Research.

Zpráva vychází z otázek položených účastníky webináře „Global Lithium Outlook – Key Themes For A Fast-Growing, Fast-Evolving Sector“ a představuje pohled odborníků společnosti Fitch na to, jak může vypadat budoucnost trhu s lithiem.

Podle analytiků jsou hlavními problémy, které vyvolávají rizika ohledně odolnosti dodavatelských řetězců, stále napjatější vztahy mezi Západem – rostoucím výrobcem baterií a klíčovým koncovým trhem pro elektromobily – a Čínou – dominantním hráčem v oblasti zpracování lithia a současným předním výrobcem baterií

Jednou z úvah, které stojí za tímto tvrzením, je skutečnost, že z hlediska dodávek je trh s lithiem geograficky poměrně koncentrovaný z hlediska výroby a vlastnictví, a to jak na předcházejícím trhu s těžbou, kde dominují Austrálie, Chile a Čína, tak na navazujícím trhu s chemickým zpracováním a výrobou baterií, kde v současnosti dominuje Čína.

„Probíhající trend de-globalizace a rostoucí snahy o určitou lokalizaci dodavatelských řetězců znamenají, že vlády budou pravděpodobně zvyšovat místní dodávky surovin (například výrobu lithia v EU a USA) nebo podporovat dlouhodobé dohody o dodávkách,“ uvádí agentura Fitch.

V důsledku toho se očekává, že se v příštích letech změní celý výrobní řetězec baterií pro elektromobily, od těžby lithia přes výrobu baterií až po výrobu elektromobilů, protože rozvinuté trhy se snaží snížit svou závislost na Číně.

„V každém případě se domníváme, že rostoucí rivalita mezi Čínou a USA (a jejich spojenci nebo oblastmi vlivu) představuje pro odvětví lithia rostoucí a významné riziko, protože by mohla při zvýšení napětí narušit poptávku a obchodní toky,“ uvádí se ve zprávě.

Agentura Fitch poukazuje na to, že v tomto kontextu někteří hráči na trhu předvídají a například vrcholové vedení společnosti BMW v roce 2021 při podpisu dlouhodobé dohody o dodávkách s americkou společností Livent zmínilo, že se „technologicky, geograficky a geopoliticky stávají méně závislými na jednotlivých dodavatelích“. Pozoruhodné je, že jejich dalším dodavatelem je čínská společnost Ganfeng.

Strategické dodávky
Analýzy agentury Fitch ukazují, že rostoucím klíčovým tématem v odvětví lithia – stejně jako u širšího okruhu ekologických a technologicky přechodných materiálů, jako je kobalt, nikl a měď – jsou strategické dodávky, přístup a rostoucí politizace dodavatelského řetězce baterií.

Podle zprávy se v odvětví lithia v souvislosti s rostoucími investicemi do bateriových materiálů a pozitivním cenovým výhledem již nyní projevují rostoucí vládní zásahy a surovinový nacionalismus, který bude pravděpodobně dále narůstat, ať už s cílem zajistit tento strategický materiál, podpořit místní produkci nebo těžit ze silných fundamentů zvýšením daní či kontrolou nad odvětvím.

Firma se domnívá, že vládní zásahy do odvětví lithia budou mít různé formy, například zvýšenou oficiální podporu výroby bateriových materiálů prostřednictvím rozvoje podpůrných rámců pro průmysl. To již začalo v EU, která má v roce 2020 spuštěnou Evropskou alianci pro suroviny, a také v Austrálii, USA, Kanadě a Číně.

Možným vládním zásahem je také znárodnění majetku, stejně jako revize smluv a zvýšení daní na lithiové projekty.

Tyto oficiální kroky představují riziko především v Latinské Americe, která je klíčovým producentem, zejména v Mexiku, kde prezident López Obrador v dubnu uvedl, že jeho úřad analyzuje možnost větší účasti na těžbě lithia. Podobně v Argentině vstupují do podnikání s lithiem státní energetické firmy včetně YPF.

Za riziko je považován také vyšší nacionalismus v návaznosti na zvýšenou fiskální a vnější nerovnováhu na mnoha rozvíjejících se trzích způsobenou pandemií kovidu 19.

Rizika udržitelnosti a dodávek
Očekává se, že konkurenční hledání „čistých“ zdrojů lithia povede také k tomu, že se výrobci baterií/EV a dokonce i jejich vlády budou předhánět v přístupu k co nejudržitelnějším surovinám. To by podle agentury Fitch mělo omezit rizika „nadměrné nabídky“.

„Efektivní získávání udržitelného lithia vyžaduje značný čas na výzkum a vývoj a také vyšší náklady, například na snížení náročnosti na vodu v jihoamerických solankových provozech,“ upozorňuje Fitch. „Je také nepravděpodobné, že by vnímání nadměrného rozvoje v současnosti způsobilo v blízké budoucnosti převis nabídky lithia nad poptávkou, protože časové lhůty rozvoje dolů stejně jako u jiných nerostů zahrnují několik let od koncepce po zahájení provozu.“

Výzkumník trhu rovněž očekává, že růst spotřeby lithia předstihne současný vývoj nabídky. Poptávku má podpořit silná vládní podpora ve velkých ekonomikách na podporu elektromobilů a rozsáhlých systémů skladování energie.

„V rámci li-ion baterií pomůže použití lithia v bateriích s různými chemickými vlastnostmi katod izolovat poptávku po lithiu od technologického pokroku a souběžně se měnících preferencí chemických vlastností katod,“ předpovídá agentura Fitch.

Nízká nabídka znamená, že ceny zůstanou v krátkodobém horizontu vysoké. Přesto je podle názoru agentury Fitch nepravděpodobné, že by došlo k velkým skokům, které by vyhnaly ceny na maxima pozorovaná v letech 2016 a 2017 před propadem cen lithia.

Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky

SOUVISEJÍCÍ