Jedna z předních E&M skupin v Hongkongu, která poskytuje multidisciplinární a komplexní služby v oblasti inženýrských a technologických E&M služeb pro širokou škálu projektů a sektorů, s hlavním polem působnosti v Hongkongu, Macau a pevninské Číně vstoupí 12. 7. 2019 na burzu Hong Kong pod symbolem „01977.HKUpisovací cena je nastavena na 1,20 HKD (lot 2000 ks akcií),firma dává do oběhu 35 000 000 ks akcií, což představuje 10% společnosti.

Skupina, vedle výše zmíněného, také vyrábí výtahy a eskalátory a prodává je v mezinárodním měřítku. Podle zprávy společnosti Frost & Sullivan byla největším poskytovatelem inženýrských služeb v Hong Kongu s tržním podílem přibližně 9,1% z hlediska tržeb v roce 2018.

ATAL byl založen v roce 1977, začínal jako prodejce E&M zařízení a v čase se vyvinul ve skupinu poskytující komplexní inženýrské služby.

Hlavní činnost zahrnuje

 • Stavební služby – návrh, instalaci a údržbu inženýrských systémů E&M v budovách, datových centrech, zdravotnických a infrastrukturních zařízeních,
 • Environmentální inženýrství – projektování, výstavbu, provoz a údržbu systémů environmentální ochrany a zabezpečení,
 • Informační, komunikační a stavební technologie (ICBT) – návrh, vývoj hardwaru a softwaru, inženýrské služby, instalace a údržba řešení informačních a komunikačních technologií a řešení inteligentních a zelených stavebních technologií a
 • Výtahy a eskalátory – návrh, výroba, montáž a údržba výtahů a eskalátorů.

Výnosy z těchto čtyř obchodních segmentů  jsou generovány prostřednictvím

(1) smluvních služeb na základě projektu

(2) poskytování provozních a údržbových služeb

(3) prodeje zboží

Mezi klienty patří přední developeři a stavební firmy, firmy v oblasti bankovnictví, zdravotnictví, zábavy, pohostinství, vzdělávání, informačních technologií, datových center, sektoru služeb a dopravy, vládních a veřejných organizací.

Skupiny realizovala (v průběhu regulátorem sledovaného období)  127 projektů se smluvní částkou přesahující 10 milionů HKS za projekt. Od začátku sledovaného období skupina dokončila 11 velkých projektů s individuálním zadáním zakázky ve výši přes 200 milionů HK („hlavní projekty“), zahrnující devět projektů (viz níže).

PŘEHLED hlavních projektů v Hongkongu a Číně

17 velkých projektů v celkovém objemu zakázek ve výši 5 108,2 mil. HK, z toho 14 velkých projektů ve stavebnictví s celkovou částkou zakázky ve výši 4 178,9 mil. s celkovou zadanou částkou zakázky ve výši 726,1 milionu HK a jedním hlavním projektem pro ICBT se zadanou smluvní částkou 203,2 milionu HK.

Očekává se, že celkové příjmy z těchto 17 hlavních projektů, které probíhají v roce končícím 31. prosincem 2019, 2020, a 2021 činí 1 094,3 mil. HK, 1 193,3 mil. HK a 792,5 mil. HK.

 • Instalační služby E&M pro zařízení hraničních přechodů Hong Kong-Zhuhai-Macao Hong Kong, hraniční přechody vozidel a vedlejší budovy a zařízení s rozsahem prací včetně stavebních služeb, environmentálního inženýrství, ICBT a instalací výtahů;
 • Výstavba čistírny odpadních vod Stonecutters Island, která má kapacitu zpracovat 2,45 milionu m3 odpadních vod za den, což z ní činí jednu z největších chemických primárních úpraven na světě;
 • Návrh a výstavba první hongkongské továrny na zpracování organického odpadu v Siu Ho Wan, která přeměňuje organické odpady na bioplyn za účelem výroby elektřiny s denní kapacitou zpracovat 200 tun odpadu;
 • Integrovaná stavební zařízení pro rozšíření vědeckého parku v Pak Shek Kok, Hong Kong;
 • Integrované E&M inženýrské práce pro hlavní vládní datacentrum komplexu v Cheung Sha Wan, Hong Kong;
 • Návrh a výstavba datového centra v Hongkongu pro významnou státní telekomunikační skupinu v pevninské Číně;
 • Návrh, výroba, systémová integrace, instalace a údržba systému Hong Kong Automatic Passenger and Vehicle Clearance System, včetně „e-Channels“, na hraničních přechodech v Hongkongu;
 • renovace eskalátoru Central Mid-levels v Hongkongu s 18 eskalátory a 3 chodníky;
 • rozvoj hlavních kasin a hotelů pro mezinárodního developera a operátora v Macau;
 • Integrovaná zařízení pro stavební služby v tréninkovém zařízení Conghua, výcvikové centrum závodních koní v Conghua, Guangzhou, pevninská Čína, pro klub koňských dostihů v Hong Kongu, na základě smlouvy uzavřené mezi naší skupinou a dceřinou společností, vedoucí stavební společnost kótovaná v Šanghaji, pevninské Číně.