SUNNOVA je poměrně mladá firma, založená v roce 2012, zabývající se instalací a následným servisem solárních panelů na rezidenčních domech v 20 státech USA. Společnost vstoupí 25. 7. 2019 na burzu NYSE, upisovací cena je v rozmezí $16 – $18 a vyhledat jí můžete pod symbolem „NOVA“.

Její produkt se nachází v segmentu s velkým potenciálem, to nejen lokálním, ale celosvětovým, když Japonsko a Čína jsou aktuálními leadery ve využívání profánní solární energie a solar ratio je permanentně rostoucí v těchto zemích.

Podle Wood Mackenzie Power & Renewables a Solar Energy Industries Association [SEIA] bude SPV (fotovoltaické instalace) atakovat 2 mil. Instalací a v roce 2021 to budou 3 miliony, resp 4 mil. V roce 2023. Allied Market Research uvádí, že v roce 2016 dosáhla fotovoltaika v USA objemu 132 miliard dolarů a do roku 2023 to má být 394 miliard dolarů.

NOVA využívá sítě lokálních dealerů, kteří přímo na místě realizují poptávku a vytváří nabídku jednotlivým rezidentům, a to včetně finální realizace. NOVA zajišťuje dodání hardware a know-how. Růst revenue a hrubého zisku byl impresivní. Finanční přehled uveden níže. NOVA je účastníkem velmi progresivního segmentu energetického trhu na retailové úrovni s potenciálem vysokého růstu, neboť nabízený produkt, fotovoltaika, nabízí dlouhodobě nízké ceny energie a vysoce ekologický způsob jejího získávání.