Podmínky užívání stránek

Podmínky užívání Internetových stránek

Podmínky užívání Internetových stránek www.burzovnisvet.czpodléhají specifickým pravidlům a podmínkám. Prosíme všechny osoby, které navštíví stránky www.burzovnisvet.cz (dále jen „Stránky“), aby se s těmito pravidly a podmínkami seznámili.

Upozorňujeme, že obsah Stránek je určen pouze a jenom pro osobní potřebu a není jej možné využívat komerčně. Je rovněž zakázáno šíření obsahu Stránek. Pro šíření obsahu je nutný písemný souhlas zástupců Stránek. Žádosti můžete zasílat na info@burzovnisvet.cz.

Autorská práva a ochranné známky

Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek.  Porušení těchto práv je protiprávní.

Stránky využívají data z © ČTK. Rozšiřování nebo sdělování veřejnosti obsahu ze zdrojů ČTK je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Obsah Stránky

Veškerý obsah Stránek www.burzovnisvet.czje pouze informativní. Obsah Stránek byl získán ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé.

Obsah Stránek www.burzovnisvet.czje průběžně měněn a upravován. Data, články, analýzy, rozbory, úvahy uvedené na Stránkách www.burzovnisvet.cznečiní žádné investiční, právní, daňové či ekonomické poradenství nebo doporučení.

www.burzovnisvet.czsi vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek www.burzovnisvet.cz. Stránky se mohou kdykoliv měnit a upravovat bez předchozího upozornění.

www.burzovnisvet.cznení registrovaným poskytovatelem žádné investiční služby.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky www.burzovnisvet.czna vlastní riziko. Autoři článků a příspěvků na Stránkách www.burzovnisvet.czneodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek www.burzovnisvet.czvčetně dat a údajů uvedených v textech článků. www.burzovnisvet.czneodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek www.burzovnisvet.cza dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

www.burzovnisvet.cznezaručuje bezchybné fungování a neodpovídá za pravdivost i obsah v analýzách a článcích na Stránkách.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich uveřejněním na Stránkách www.burzovnisvet.cz. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosíme, opusťte tyto Stránky.