Co je IPO?

Primární veřejná nabídka akcií popisuje proces, při kterém soukromá společnost prodává své akcie na zvoleném akciovém trhu, obvykle v rámci nové emise akcií. Může se jednat o poměrně dlouhý postup, který zahrnuje výběr upisovatelů, získání finančních prostředků a marketingový proces s cílem získat pozornost investorů.

Když se společnost registruje k IPO, musí splňovat následující kritéria:

  • Silné finanční ukazatele společnosti, jako je růst tržeb, viditelnost budoucích zisků, silné peněžní toky a rozvaha.
  • Má velký oslovitelný trh.
  • Silné provozní kontroly a kontroly dodržování předpisů.
  • Konkurenceschopný produkt nebo služba s dobře zavedeným obchodním plánem.
  • Solidní manažerský tým s pozitivními výsledky.

 

Údaje pro výše uvedená kritéria nejsou pevně stanoveny, a proto se požadavky na kotaci na jednotlivých burzách liší. Atraktivitu vstupu společností na burzu obvykle zvyšují příznivé podmínky na trhu a podpůrná měnová politika.Když IPO proběhne, mohou se pak obchodníci rozhodnout, zda zaujmou nákupní nebo prodejní pozici na základě toho, zda si myslí, že cena jejích akcií poroste nebo klesne. Na naší obchodní platformě nové generace mohou uživatelé spekulovat na pohyb podkladových cen nově kótovaných akcií pomocí spreadových sázek a CFD. Přečtěte si více o obchodování s deriváty.

1. Výběr upisovatelů

Společnost, která plánuje IPO, nejprve vybere investiční banku, která bude působit jako upisovatel IPO. Investiční banka by měla splňovat následující kritéria: pověst, odbornost v daném odvětví a kvalita výzkumu. Upisovatel působí téměř jako zprostředkovatel mezi soukromou společností a veřejností a pomáhá s prodejem její počáteční emise akcií. Upisovatel je také zodpovědný za stabilizaci trhu po emisi akcií. Pokud v první den obchodování dojde k nerovnováze objednávek, nakoupí pak akcie společnosti za nabídkovou cenu nebo pod ní, aby snížil pravděpodobnost propadu akcií.

3. Stanovení výše nabídky IPO

Po schválení Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) stanoví investiční banka nabídkovou cenu a datum účinnosti. Tato cena obvykle vychází ze základních údajů společnosti, jako jsou její finanční výsledky a to, co se považuje za vnitřní hodnotu společnosti. Cena by měla být také přiměřená, aby přilákala značnou pozornost investorů. Když společnost vstoupí na burzu, budou akcie soukromých akcionářů oceněny stejnou cenou jako veřejné akcie. Ta je obvykle vyšší než hodnota před IPO, takže by mohli potenciálně profitovat z relativních výnosů prodejem, až skončí doba blokace.

5. Doba uzamčení IPO

Poté, co společnost vstoupí na burzu, obvykle existuje období 90-180 dní, kdy investoři nemohou prodat své akcie, což se označuje jako „období uzamčení“. Obvykle se to týká zasvěcených osob, jako jsou zakladatelé a zaměstnanci společnosti, ale může se týkat i prvních investorů. Smyslem období blokace je zabránit poklesu ceny akcií, pokud je trh zahlcen velkým množstvím akcií prodaných insidery.

Důvody podhodnocení IPO

O ceně akcií nadcházejícího IPO se spekuluje ještě před jeho skutečným oznámením, a to ve vztahu k jeho celkovým výnosům a příjmům. IPO však může být podhodnoceno, pokud jeho sponzoři nedokážou přesně předpovědět poptávku po akciích společnosti.

Podle další teorie některé společnosti podhodnocují IPO pod tržní hodnotu, aby přilákaly větší počet investorů. Společnost, která v den svého IPO výrazně stoupne, může získat značnou publicitu, což dále stimuluje poptávku.

Spekuluje se také o tom, že IPO podhodnocují jejich upisovatelé, což jsou obvykle velké investiční banky, aby svým klientům, kteří kupují akcie, poskytli výhodnou nabídku a téměř okamžité zisky, když IPO proběhne. Tímto způsobem se zajistí, že klienti upisovatelů budou spokojeni a investoři skoupí všechny akcie společnosti v rámci IPO, místo aby jim nějaké akcie zbyly.

Jak nakupovat akcie před IPO

Před vstupem na burzu někdy dochází k neveřejnému prodeji akcií společnosti předtím, než jsou akcie uvedeny na vybranou burzu. Těmito kupujícími jsou obvykle rizikoví investoři, jak bylo uvedeno výše, a také investoři soukromého kapitálu, hedgeové fondy a další soukromí investoři, jejichž cílem je v budoucnu profitovat z podílu ve společnosti. Těmto zájemcům bude také poskytnuta sleva z ceny nadcházejícího IPO, aby přilákali větší počet investorů.

Jaké jsou výhody a nevýhody primární veřejné nabídky akcií?

  • Získávání finančních prostředků v rámci IPO může být velmi výnosné. Mnohé nabídky přinášejí více než 100 milionů dolarů, které mohou pomoci financovat výzkum, marketing, nové technologie, zaměstnance a snížit celkové zadlužení. Peníze financované v rámci IPO mohou mít pro společnost dlouhodobý efekt.
  • Z IPO mohou těžit i soukromí investoři. Je to proto, že mnoho společností, které vstoupí na burzu, způsobí prémii za akcie pro své stávající investory, takže to může vést k potenciálním ziskům. Mezi stávající akcionáře soukromé společnosti může patřit rodina, přátelé a profesionální investoři, například investoři rizikového kapitálu. Tito soukromí investoři pomáhají financovat společnosti s vysokým růstovým potenciálem výměnou za podíl na vlastním kapitálu.
  • IPO může být nákladný proces. Ačkoli se peníze získané z IPO zdají být pro většinu výhodné, transakce zahrnuje poplatky za upisování, právní služby, audit a registraci. Proto si IPO mohou dovolit pouze vybrané společnosti.
  • IPO mohou při svém debutu dosahovat horších výsledků. Příklady z minulosti, jako je Deliveroo, dokazují, že přiměřené finanční výsledky společnosti a nálada investorů nezaručují úspěšné IPO. Akciový trh může být volatilní a ceny akcií jsou neustále pod drobnohledem analytiků i investorů, což zvyšuje tlak na společnost.

Nejčtenější

Příležitost